อนุทิน 108801 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๖๗๑ |

"โลกกว้าง ทางไกล ไปให้ถึง"

หากเราละการมองสิ่งที่ขาดแคลน บกพร่อง เป็นสิ่งที่เลวร้าย แต่หันมามองสิ่งที่มีดี เหนือกว่าคนอื่นที่ได้รับ เราจะพบว่า เราโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีดีกว่าคนที่ขาดโอกาสหลายคน

ด้วยวัยและประสบการณ์ของผู้ที่ก้าวข้ามจากมัธยมศึกษาตอนปลายสู่รั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานที่ใหญ่และกว้างขวางกว่าโรงเรียนนั้น อาจจะทำให้เด็ก ๆ ต้องพยายามปรับตัวให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพแวดล้อมใหม่ให้ได้ หลายคนยังปรับตัว ปรับใจไม่ได้ ร่ำร้อง เรียกร้อง สิ่งที่ตนเองต้องการจากที่เคยได้แล้วไม่ได้มากมาย ยิ่งเก่ง ยิ่งฉลาด แต่ความฉลาดไม่ได้นำไปใช้ในทางที่นำไปสู่ความสุขและการแบ่งปัน แต่เป็นการใช้ไปในทางเบียดเบียน เสาะแสวงหาเฉพาะตนเองเท่านั้น

นั่งมองความคิดเห็น แล้วนึกย้อนในวัยของตัวเองที่เท่ากันนี้ บางทีก็คิดไม่แตกต่างกัน เพียงแต่บริบทและสภาพแวดล้อมไม่ต่างกันเท่านั้น

เขียน 29 May 2012 @ 12:18 ()


ความเห็น (0)