อนุทิน 108701 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ได้กำหนดจัดงานวิสาขโลก ในวาระพิเศษ ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ในการนี้ ทางผู้เขียนจะได้นำโปสเตอร์งานวิจัย นำเสนอผ่านสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ที่ได้เชิญชวนให้มีการนำเสนอผลงานในการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ณ อาคาร มวก.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมฯ มจร.วังน้อย ในวันที่ ๑ มิย.๕๕
เขียน 27 May 2012 @ 09:22 ()


ความเห็น (0)