อนุทิน 108696 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

     วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้นัดปรับแก้งานวิจัยครั้งสุดท้าย เรื่อง "ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดธรรมราชาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     งานนี้ ได้เห็นทิศทางการทำงานของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และผอ.สถาบันคนใหม่ ได้ชัดเจน มีกระบวนการ ฯลฯ ดีขึ้น

เขียน 27 May 2012 @ 08:48 () แก้ไข 27 May 2012 @ 09:12, ()


ความเห็น (0)