อนุทิน 108696 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

  ติดต่อ

     วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้นัดปรับแก้งานวิจัยครั้งสุดท้าย เรื่อง "ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดธรรมราชาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     งานนี้ ได้เห็นทิศทางการทำงานของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และผอ.สถาบันคนใหม่ ได้ชัดเจน มีกระบวนการ ฯลฯ ดีขึ้น

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)