อนุทิน 108677 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ค่ายเด็ก ลูกไม้ป่าชายเลน บ้านเปร็ดใน,ตราด : ๒๖ พ.ค.๕๕

วันนี้เกิดกรณีมีเงินหายในค่าย ๒ ราย ...สันนิษฐานว่า มีใครสักคนขโมยเงิน พวกเราทีมงานวิทยากรจึง "สร้างเรื่อง" โดยแสดงละครสั้นๆ เพื่อให้เกิดการสะท้อนและเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

งานละคร "ตีบทแตก" สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กๆอย่างมาก พี่ๆวิทยากรก็สามารถแสดงได้อย่างเป็นมืออาชีพในระยะเวลาอันสั้น

"เราจะไม่โทษเด็ก เเต่เราต้องการ 'สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ถูกต้อง' ให้เกิดขึ้นกับเด็กของเรา"

เขียน 26 May 2012 @ 21:35 ()


ความเห็น (0)