อนุทิน 108594 - namsha

  ติดต่อ

ประชุมสรุปผลถอดบทเรียน DHSA 4 ภาค 22 เครือข่าย  ระหว่าง24-25 พค 55

                         

                        

       หลายเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ ที่จะเป็นอำำเภอสุขภาพ เชื่อมร้อย 1&2 care เข้าด้วยกัน เป็นเนื้อเดียวกัน นี่คือ ภาพฝัน กับตัวอย่าง 22 เครือข่าย ทั้ง 4 ภาค ทุกอย่างเกิดจากความเข้าใจและเห็นใจในความทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ เหนืออื่นใดของคนสุขภาพทำออกมาด้วยใจที่เข้าใจ และจิตวิญญาณ จนเกิดเป็นความงดงามและเบ่งบานให้ผู้คนมาชื่นชม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)