อนุทิน #108102

วันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวมาก ก็เลยเข้าไปที่ทำงานเพื่อรับแอร์เย็น ๆ

 

...เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน เรื่อง จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

เพื่อสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ยังขาดในเรื่อง บริการทั้ง 5 ของการแนะแนว และการศึกษารายกรณี

...ตอนบ่าย ๆ ฝนตก ...

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)