อนุทิน 108102 - ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์

  ติดต่อ

วันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวมาก ก็เลยเข้าไปที่ทำงานเพื่อรับแอร์เย็น ๆ

 

...เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน เรื่อง จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

เพื่อสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ยังขาดในเรื่อง บริการทั้ง 5 ของการแนะแนว และการศึกษารายกรณี

...ตอนบ่าย ๆ ฝนตก ...

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)