อนุทิน 107680 - ทิมดาบ

  ติดต่อ

โมฆบุรุษ = บุรุษผู้สูญเปล่า

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า "...ผู้ใดมีปัญญา พิจารณาจนจิตเห็นความจริงว่า

ร่างกายนี้ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน

คน สัตว์

แม้จะนานเพียงชั่วช้างยกหูขึ้นกระดิก ก็ยังดีเสียกว่า

ผู้ที่มีอายุยืนยาวถึง 100 ปี

แต่ไม่มีปัญญาเห็นความเป็นจริงดังกล่าว.."

 

<ลึกซึ้ง.. น่าตรึกตรอง... และบันทึกไว้ในใจ...>

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

 

- อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา...เป็นสิ่งที่...ทุกคนบนโลก...ต้องได้รับ...เป็นสมบัติที่จะได้รับนะค่ะ?