อนุทิน 107284 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๕๕๒ |

"คณะกรรมการตรวจเครื่องแต่งกายบัณฑิต"

บันทึก ... "ตรวจเครื่องแต่งกายบัณฑิต" ... (พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่น ๓๖)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ ;)...

เขียน 25 Apr 2012 @ 23:30 () แก้ไข 25 Apr 2012 @ 23:33, ()


ความเห็น (0)