อนุทิน 107201 - วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

พรุ่งนี้ประมงจังหวัดพัทลุง นัดหมายไปสัมนาพื่อพัฒนาประมงอาสาให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่สามารถทำงานร่วมกันและได้รับการยอมรับจากชุมชน ตลอดจนทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของประมงอาสา

ภารกิจประมงอาสาที่ผ่านการสัมมนาเครือข่าย ๑. เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมงในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมงในพื้นที่ ๓. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่กรมประมง

เขียน 23 Apr 2012 @ 19:27 ()


ความเห็น (0)