อนุทิน 107099 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บางช่วงของมุมคิดเกี่ยวกับงานคืออะไร..?

ตอบได้ว่า...งานคือความงาม งานคือความดี งานคือความจริงในปัจจุบัน งานคือตัวตนของเราเอง งานคือศาสตร์ทางความคิดของเราเอง งานคือผลการกระทำที่แต่ละคนสร้างสรรค์ขึ้นมาปรากฏเป็นรูปธรรม เราโชคดีที่มีงานทำ.

เขียน 20 Apr 2012 @ 14:36 ()


ความเห็น (0)