อนุทิน 107099 - ยูมิ

  ติดต่อ

บางช่วงของมุมคิดเกี่ยวกับงานคืออะไร..?

ตอบได้ว่า...งานคือความงาม งานคือความดี งานคือความจริงในปัจจุบัน งานคือตัวตนของเราเอง งานคือศาสตร์ทางความคิดของเราเอง งานคือผลการกระทำที่แต่ละคนสร้างสรรค์ขึ้นมาปรากฏเป็นรูปธรรม เราโชคดีที่มีงานทำ.

  เขียน:  

ความเห็น (0)