อนุทิน 106887 - ยูมิ

ยูมิ

ความประมาทเท่านั้นหรือคือตายแล้ว ให้แน่แน่วไม่ประมาทฉลาดหมาย ความประมาทคือหนทางแห่งความตาย รักใจกายไม่ประมาทไม่ตายเอย

เขียน 15 Apr 2012 @ 13:47 ()


ความเห็น (0)