อนุทิน 106887 - ยูมิ

  ติดต่อ

ความประมาทเท่านั้นหรือคือตายแล้ว ให้แน่แน่วไม่ประมาทฉลาดหมาย ความประมาทคือหนทางแห่งความตาย รักใจกายไม่ประมาทไม่ตายเอย

  เขียน:  

ความเห็น (0)