อนุทิน 106585 - bop

bop

อีกเพียงห้าเดือนเศษผมก็จะเกษียณอายุราชการ วันนี้จะทำโรงเรียนให้น่าอยู่       น่ามองผมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารเรียนหลังที่ ๒ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๓จากกระเบื้องเดิมซึ่งใช้งานมาร่วม ๓๕ ปี ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ผมเปลี่ยนจากเดิมสีซีเมนต์เป็นสีแดงดูสวยแปลกดี และก็ตั้งความหวังไว้ว่าจะต้องเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอีกหลังให้เหมือนกัน และทาสีอาคารเรียนซึ่งเดิมทาด้วยน้ำมันรักษาเนื้อไม้สีแดง วันนี้ผมได้ดำเนินการอย่างที่ตั้งใจไว้ก่อนเกษียณอายุราชการ คือเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาให้เหมือนกับหลังที่เปลี่ยนไปแล้ว ทาสีอาคารเรียนทั้งสองหลังใหม่ เป็นสีน้ำมันสำหรับฝาไม้ เป็นสีน้ำสำหรับผนังคอนกรีต สีออกโทนเขียวอ่อนๆ ลูกกรงระเบียง เสาไม้ บานประตูหน้าต่างทาสีขาว ทำให้อาคารเรียนเด่นสวยงามตา บริเวณสนามหน้าอาคารเรียนถมทรายปรับพื้นให้สูงขึ้นเทคอนกรีต เสาธงชาติจัดทำฐานใหม่จากเดิมที่เป็นพื้นเสมอกับดินทั่วไป ผมไดออกแบบใหม่จัดทำเป็นสามระดับ ปรับเสาธงชาติให้สูงขึ้น ติดตั้งโคมไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดความสวยงามของสถานที่ เปิดเทอมใหม่นักเรียน ได้เห็นอะไรใหม่ๆ เมื่อหลายปีมาแล้วรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณกับโรงเรียนทุกโรงเรียนให้ทำโรงเรียนเป็นปัจจุบัน คือปรับปรุงซ่อมแซมทาสีสุดแท้แต่ผู้บริหารโรงเรียนจะดำเนินการทำให้โรงเรียนสวยงาม วันนี้ผมทำให้โรงเรียนวัดสำโรงฯที่ดูไม่สวยงามมีความสวยงามมากขึ้น ขอบคุณบุคลากรของโรงเรียนทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนทำให้โรงเรียนสวยงาม ก้าวต่อไปคือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะจัดหาให้นักเรียน ครู และบุคลากรได้ใช้ในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนทุกคนเรียนอย่างมีความสุข สอนอย่างมีความสุข นักเรียนเกิดการเรียนรู้สนใจกับการเรียนมากขึ้น ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ท้ายนี้ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนโรงเรียนตลอดมา

 

เขียน 07 Apr 2012 @ 09:34 ()


ความเห็น (0)