อนุทิน 106411 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๔๕๘ |

"ไผ่"

...

...

ไผ่เป็นข้อค้อกิ่งคือสิ่งงาม
โน้มตนตามสายลมอย่างนอบน้อม
ละกิเลสตัณหานักครายอม
ก้มหัวค้อมปลดอัตตาปล่อยอารมณ์

ความสงบเยือกเย็นที่เป็นอยู่
เป็นดั่งครูสอนศิลป์ละสะสม
ความเรียบง่ายถ่ายเทความว่างจม
วางอารมณ์ให้ว่างตามทางธรรม

...

(ตอบความคิดเห็นบันทึก วัดเซน Fu Hai Chan Monastery - ความงาม ความเรียบง่าย และความสงบที่สัมผัสได้ ของอาจารย์ ...ปริม pirimarj... ;)...

เขียน 02 Apr 2012 @ 17:44 ()


ความเห็น (0)