อนุทิน 106203 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๔๔๗ |

"ความดีของความเชื่อเรื่องวิญญาณ"

ทุกวันพุธ หลังเวลา ๒๒.๓๐ น. ผมจะกดรีโมททีวีไปที่ช่อง ๕ เพื่อดูรายการ "คนอวดผี" หลายท่านอาจจะมีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างสุดซึ้ง หรือแม้กระทั่งเคยสัมผัสเรื่องแบบนี้มาด้วยตัวเองแล้วเชื่ออย่างสุดซึ้ง หรือบางคนเกิดมาไ่ม่เคยกลัวอะไรเลยแม้แต่ความตาย ไม่เชื่อเรื่องนรก ไม่เชื่อเรื่องสวรรค์ ไ่ม่นับถือศาสนาอะไรเลยก็เป็นได้

ผมชอบดู "คนอวดผี" เพราะชอบเรื่องราวลึกลับ เหนือธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ แต่ไม่ได้ดูเพราะงมงาย กลัวนั่นกลัวนี่จนเกิดเหตุเกินควร

ผมมองเห็นแง่ดีแง่หนึ่งว่า การที่คนเรารู้ว่า ยังมีอีกโลกหนึ่งซึ่งขนานกับโลกมนุษย์ มีนรก มีสวรรค์จริง ๆ จะทำให้เราพึงตระหนักว่า ถึงแม้เราจะทำชั่ว แล้วไม่มีใครเห็น แต่อาจยังมีผีสางเทวดาเขาเห็น กรรมจะถูกเก็บไว้ชำระในกาลต่อไป

มนุึษย์เราจะได้เลือกทำความดีมากกว่าทำความชั่ว

แต่คนที่ไม่เชื่อ หรือเชื่อว่า ชาติหนึ่งเกิดมา เดี๋ยวก็ตายไปแล้ว ดังนั้นต้องกอบโกยให้ได้มากที่สุด ทำเลวแค่ไหนก็ได้ คนแบบนี้จะเป็นคนที่เลวที่สุด

และหากว่าชาติหน้ามีจริง นรกมีจริง ตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิดกันเลย หิริ-โอตัปปะน่าจะเกิดขึ้น ทำให้เขาสามารถกลับตัวกลับใจได้บ้าง

แต่ผมเห็นคนงมงาย เข้าเจ้า เข้าทรง พูดคุยกับเทพ เทวดาได้ คุยกับพระพุทธเ้จ้าได้ ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ เพราะเมื่อสืบลึก ๆ ไปแล้ว คนเหล่านี้มักจะมีผลประโยชน์แอบแฝงจากการหลอกลวงแบบนี้เสมอ

ลูกศิษย์เสียเงินให้อาจารย์คนนั้นแล้วบอกว่า ทำบุญ ๆ จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้า

การหลุดพ้นมี ๓ อย่าง คือ ทาน ศีล และภาวนา ครับ

ทำบุญอย่างเดียวไม่พอ ;)...

เขียน 29 Mar 2012 @ 17:40 ()


ความเห็น (0)