อนุทิน 1061 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

ลูกเลือกอาชีพ...มากกว่าเลือกมหาวิทยาลัย

.......ปีนี้ ลูกสาวคนโตจบ ม.6 สายศิลป์-เยอรมัน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดูคะแนน O-Net A-Net และเกรดเฉลี่ยรวม แล้ว ได้คะแนนรวม 8000 กว่า ๆ(จาก 10,000 คะแนน) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ถ้าเทียบระดับประเทศ น่าจะอยู่ที่อันดับไม่เกิน 15-18 คนแรกของประเทศ(ในสายศิลป์-เยอรมัน)

........ในการเลือกยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อน ๆ และญาติผู้ใหญ่จำนวนมากเสนอแนะให้เลือกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมักจะเป็นที่นิยมของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(และคนทั่วไป) และถ้ายื่นสมัครก็คงจะได้ 100 % ...แต่ในที่สุด ลูกสาวเขาก็ยืนยันความคิดเดิมแบบแน่วแน่(ซึ่งคิดมาปีกว่าแล้ว)คือจะเลือก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชาเอกภาษารัสเซีย  ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนใจเขาได้   การตัดสินใจครั้งนี้ ถือว่าสำคัญมากในชีวิต "เขาเลือกสาขาวิชาและวิชาชีพ มากกว่ายึดติดกับค่านิยมในเรื่องมหาวิทยาลัย"....ในฐานะคนเป็นพ่อ รู้สึกภูมิใจนะ ที่เขามีแนวคิดเป็นของตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง "ลูกหลุดพ้นจากการมีค่านิยมแบบผิด ๆ ของคนจำนวนมาก(บางคนจะเลือกแต่จุฬาฯ คณะอะไรก็ได้ ซึ่งน่าจะถือเป็นค่านิยมในการเลือกอาชีพที่ผิด)"

.........อยากบอกลูกว่า พ่อภูมิใจในการตัดสินใจของลูก พ่อยืนเคียงข้างลูกในการตัดสินใจครั้งนี้ ถ้าลูกมีอุดมการณ์และความเชื่อมั่นในตนเองเช่นนี้ ลูกคงจะประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนอย่างแน่นอน และ ในสายตาของพ่อ "ธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าเรียนอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งของประเทศไทย"

เขียน 19 Apr 2008 @ 16:23 () แก้ไข 19 Apr 2008 @ 16:34, ()


ความเห็น (0)