อนุทิน 105927 - namsha

namsha

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ : ตั้งวงสนทนากับ อสม. ที่จัดร่วมกันระหว่าง รพ.สต.บ้านธาตุ  รพ.สต.ท่าตูม  และ รพ.สต.พระพุทธบาทน้อย  ในประเด็นการมีส่วนร่วมของ อสม. กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

                    

                    

                    

                                    ทำงานอย่างมีความสุข

เขียน 24 Mar 2012 @ 00:56 () แก้ไข 24 Mar 2012 @ 00:58, ()


ความเห็น (0)