อนุทิน 105859 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๒๔๑๗ |

มีส่วนร่วมนิดนึง ;)...

เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนการสอน (Course Syllabus) ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ (ระยะที่ ๑) กับเค้าด้วยคน ;)...

Mercure, Chiang Mai

  เขียน:  

ความเห็น (0)