อนุทิน 105453 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๓๙๓ |

ทำงานให้ได้หน้า ...

การออกค่ายอาสาครั้งนี้ เป็นข้อเสนอที่ผมนำเสนอในที่ประชุมคณะฯ ว่า ควรมีกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เด็กทุนได้ออกไปรับใช้สังคม รู้สึกท้องถิ่น และเป็นการฝึกการรู้จักให้มากกว่ารับ ซึ่งเื่มื่อผมเสนอ ที่ประชุมรับและดำเนินการต่อ

แต่เมื่อถึงเวลาจริง ๆ ผมกลับต้องเป็นผู้ถูกให้ไปดูแลค่ายนั้นแทน ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง หน้าที่นี้เป็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเขาต่างหาก ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่เป็นการโยนลูกใด ๆ

จำได้ว่า ตอนที่เขายังไม่ีมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คนนี้พยายามเสนอตัวเองต่อหน้านักศึกษาและกดดันผู้บริหารให้ตัวเองได้เป็น แต่เมื่อได้เป็นแล้วก็วางท่าวางที แต่หากเป็นโรงแรม ๕ ดาว หรือทัศนศึกษาพบปะผู้คนใหญ่ ๆ โต ๆ จะเลือกไปก่อน หากพอเป็นที่กันดาร กลับบอกว่า ไม่ไปซะอย่างงั้น แถมแย่บ ๆ ว่า ใครเสนอ คนนั้นก็ไป

คราวหน้าแมวที่ไหนจะอยากเสนอสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ ๆ ในเมื่อเสนอแล้วไ่ม่มีแสดงความรับผิดชอบแบบนี้

ตั้งใจทำงานได้ผลในชาติหน้า เสนอหน้าได้ผลในชาตินี้

เขียน 14 Mar 2012 @ 16:48 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 22:45, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบประโยคสุดท้าย เป็นจริงในระบบการทำงานแบบไทย ทุกๆ หัวระแหง

ล่าสุดระบาดยังเอ็นจีโอ ยิ่งหากเจอในระดับหัวหน้า ยิ่งทำให้เสียความรู้สึก สุดๆ

หลักการตรงหัวผิดเพี้ยน กลางเสียศูนย์ตามระบบอุปถัมภ์ หางฤาจะต้านทานไหว

ยังงๆ เลยว่าองค์กรแย่ๆ เหล่านี้ ยังดำรงอยู่ได้อย่างไร ใครจะอยากไปร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

.. แต่อย่างไรก็ส่งกำลังใจเน้อ อ เสือ

เขียนเมื่อ 

ขอให้กำลังใจคุณ  Poo เช่นกันนะครับ

สู้ สู้ ;)...