อนุทิน 105431 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เมื่อเริ่มต้น workshop "ทักษะการถอดบทเรียน" ผมอยากให้ทุกท่าน ครุ่นคิดกับเรื่องราวเหล่านี้ให้ดีก่อน หลายครั้งการถอดบทเรียนเราหยิบจับมาเพียงปรากฏการณ์ เเต่ไม่ได้ลึกถึงมุมมอง(View)เเละวิธีคิด(Concepts)ที่สำคัญมากกว่า ดังนั้นการนำบทเรียนไปใช้จึงติดขัด ตอบโจทย์การขับเคลื่อนงานใหม่ๆไม่ได้ หรือมีข้อจำกัด


Right View
Right Concept
Right Action

 

เขียน 13 Mar 2012 @ 19:43 () แก้ไข 13 Mar 2012 @ 19:47, ()


ความเห็น (0)