อนุทิน 105392 - bop

bop

วันนี้ได้กราบนิมนต์พระครูนนทวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ มาฉันอาหารเพลที่โรงเรียนเนื่องในโอกาสผมมีอายุครบ ๖๐ ปี เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง เพราะไม่สามารถงานทำบุญครบ ๕รอบอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ จุดธูปบอกแม่ขอให้ปกปักรักษาที่ลูกของแม่มีอายุครบ ๖๐ ปี ผมยังคิดถึงแม่ตลอดเวลา ทำบุญวันนี้ขออุทิศส่วนกุศลนี้ไปให้แม่ หลังจากฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้วผมก็กราบนิมนต์ท่านไปให้พรกับนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ที่มีพิธีรับประกาศนียบัตร พอท่านใ้ห้พรกับนักเรียนเสร็จแล้วท่านก็มอบเงินให้กับตัวแทน

เขียน 12 Mar 2012 @ 14:39 ()


ความเห็น (0)