อนุทิน 104874 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

Trust เป็นเรื่องสำคัญประเด็นหนึ่ง ที่การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ให้เร็ว หาก Trust เกิดขึ้นแล้ว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็เริ่มต้นด้วยเช่นเดียวกัน

เขียน 23 Feb 2012 @ 22:56 ()


ความเห็น (0)