อนุทิน 104850 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๓๔๑ |

พักหลัง ๆ นี่จะไม่ชอบ "คุมสอบ" เพราะความเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมการแต่งกายและไม่รับผิดชอบของนักศึกษาที่สักแต่ว่ามาเรียน แต่ไม่เคยคิดถึงอะไรมากกว่าหายใจไปวัน ๆ

จะให้ว่าอีกด้่านหนึ่งคือ ครูไม่สอน สอนแต่เนื้อหา แต่ "คน" ไม่สอนและก็ไม่ทำอะไรเหมือนกัน

สังคมมันจะอยู่ไ่ม่ได้ จะมีคนที่เห็นแต่ตัวเองเข้าระบบสังคม และในที่สุดสังคมก็พัง เพราะทุกคนมัวแต่ทำเพื่อตัวเองเท่านั้น

เพื่อนบอกว่า ให้ปล่อย ๆ ไป ไม่ต้องสนใจมัน ตัวมันเอง ทำตัวเอง

แต่เราเป็น "ครู" เราควรคิดเช่นนั้นใช่หรือไม่ครับ ผมตั้งคำถามไว้แบบนี้

หรือเราควรคิดว่า เราทำ แต่คนอื่นไม่ทำ แล้วเราจะทำไปทำไมดีครับ

เขียน 22 Feb 2012 @ 17:45 () แก้ไข 22 Feb 2012 @ 21:52, ()


ความเห็น (0)