อนุทิน #104627

  ติดต่อ

...โลกหมุนด้วยความรัก

...ที่แห่งนี้Gotoknowเปี่ยมไปด้วยรักจากกัลยาณมิตร ที่ผูกจิตส่งใจให้แก่กันและกัน

...รักคือความสุข สุขจากใจที่ให้รัก(ปราถนาดี)

...ชีวิตก่อเกิดขึ้นได้ก็ด้วยรักจากพ่อและแม่

...โลกใบนี้คงอยู่ได้ด้วยรัก แบ่งปัน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

...ชีวิตสดใสได้ด้วยรักจากสิ่งที่มีรักรอบๆตัว คน สัตว์ ต้นไม้ ทะเล ภูเขาฯลฯ

...ชนชาวไทยได้รักที่มากมายและยิ่งใหญ่จากพ่อและแม่ของแผ่นดิน

...ชนชาวไทยได้ที่ไม่เคยจางหายจากดิน น้ำ ป่าอาหารช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและให้ที่ยืน

...ขอเหล่าความรักนี้จงอยู่คู่ใจดวงนี้เสมอไป

...ขอให้ความรักมากมายที่เปี่ยมด้วยพลังความดี สร้างสรรค์เมืองไทยให้สุขรักสงบเย็น...

***สวัสดีวันแห่งความรัก ฉันรักประเทศไทย***

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

กราบขอบพระคุณกุหลาบสวยๆช่อใหญ่ค่ะ คุณนงนาท...

ขอน้อมส่งอาหารใจที่สดใสสดชื่นนี้ถึงท่านให้สดชื่นสดใจจิตประภัสสรณ์ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะ...

...ขอบพระคุณคุณโอ๋และคุณหนูรีนะคะสำหรับดอกไม้กำลังใจ ขอส่งดอกไม้หัวใจปราถนาดีไปยังทุกท่านค่ะ...

...ทุกที่มีความรัก ความรักจึงมีได้ทุกวัน...