อนุทิน 104461 - วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

วันนี้ทางรพให้มาประชุมเชิปฎิบัติการ เรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอรเ์น็ต ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ ผู้มีประสบการณ์ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ มาแนะนำให้ความรู้ ได้พบกับนักข่าวสาวของช่องเจ็ด และนักประชาสัมพันธ์ของพัทลุงมาแนะนำเทคนิคแบบตัวต่อตัว เพื่อจะได้นำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ในองค์กร

เขียน 08 Feb 2012 @ 11:18 ()


ความเห็น (0)