อนุทิน 104218 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๒๘๘ |

ข่าวการศึกษา

บริษัท SAS Institute, Inc. ทูลเกล้าฯ ถวายบทเรียน SAS Curriculum Pathways ที่ได้พัฒนาขึ้นแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานต่อยังโรงเรียนในประเทศไทยตามพระราชอัธยาศัย ดังนั้น โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ SAS Software (Thailand) Co., Ltd. ได้จัดทำเป็น “โครงการนำร่องบทเรียน SAS Curriculum Pathways ในประเทศไทย”

ทดลองเข้าไปใช้ได้ที่ http://sas-thaischool.ning.com

เขียน 31 Jan 2012 @ 17:38 ()


ความเห็น (0)