อนุทิน 104127 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๒๒๗๕ |

"ผมคิดว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมาก คือ ความหมายที่ลุ่มลึกของกัลยาณมิตร ด้วยความซาบซึ้งในความเข้าใจของพระอานนท์ ทำให้ท่านกล่าวเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าว่า กัลยาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า อย่ากล่าวเช่นนั้นเลยอานนท์ กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ ผู้ได้ักัลยาณมิตรนั้นเปรียบเสมือนรุ่งเช้าแห่งพระนิพพาน เหมือนรุ่งอรุณซึ่งพระอาทิตย์ไขแสง ต่อจากนั้นจะห้ามไม่ให้สู่เที่ยงวันย่อมเป็นไปไม่ได้"

ความตอนหนึ่งจากหนังสือเรื่อง "ปรีชาญาณของผู้ไม่รู้หนังสือ" (หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)