อนุทิน 104055 - ชาญโชติ

กิจกรรมสยามทัศน์สัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ “จิตรกรรมไทยเมื่อวันน้ำนองที่ย่านบางจาก-บางอ้อ” (รายได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะศาสนสถานหลังน้ำลด) เวลา กิจกรรม ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. พบกันในวันน้ำลด ที่เชิงสะพานซังฮี้ (สะพานกรุงธนบุรี - ฝั่งธน ฯ) ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. บรรยายภาพรวมของวัดวาอารามฝั่งธน ฯ กับผู้คนที่ (เคย) อยู่กับน้ำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. เดินเท้าเข้าชมวัดเปา (วัดเปาโรหิตย์) ชมจิตรกรรมฝีมือครูช่างในสมัยรัชกาลที่ ๔ กับวันเวลายุคตื่นตะวันตก พร้อมภาพชาดกนอกนิบาตจุลประทุมชาดก ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ชม วัดใหม่เทพนิมิต (วัดริมคลองบางจาก) พบกับพระอุโบสถสมัยอยุธยาที่หาชมได้ยากเต็มทน ในวันนี้ พร้อมจิตรกรรมแบบขนบไทยประเพณี และภาพทศชาติชาดกฝีมือความวิจิตรระดับ วัดไชยทิศที่ควรค่าแก่การชม ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ชม วัดภคนีนาถ วรวิหาร (วัดบางจาก) หรือวัดนอก วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ และปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงปรากฏการเขียนภาพเครื่องตั้ง-เครื่องแขวน เครื่องลายครามตามขนบนิยมแบบจีนที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) ๑๓.๓๐ น. นัดพบหน้าซอยจรัลสนิทวงศ์ 86 (ตรงข้ามซอยจรัลสนิทวงศ์ 87 ชิดขวาเพื่อกลับรถ) ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. เข้าเยี่ยมชุมชนสุเหร่าบางอ้อ (สุเหร่าหลังงามริมแม่น้ำ) และย่านการค้า การล่องซุง และกิจการการเดินเรือเมล์บนลำน้ำเจ้าพระยาของอดีต ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และร่วมวงเสวนา “วิถีคนบนลำน้ำย่านบางอ้อ”

ร่วมเสวนาโดย ครูอาลี สิทธิสงวน การค้าไม้ซุงในวันวาน คุณอดุลย์ โยธาสมุทร ลูกหลาน (ขุนด่ำ) กับการเดินเรือเมล์เขียว คุณภูมิ ภูติมหาตมะ คนค้น (ผู้) คนที่บางอ้อ (น้องภูมิ กาแฟบ้านบางอ้อ) สุดารา สุจฉายา เปิดวงสนทนาพร้อมค้นหารากเหง้าและ วิถีในย่านบางอ้อ-บางพลัด พร้อมกับลิ้มรสวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น “ชาร้อนนมสด-แป้งกลอกจิ้มคั่ว” ในบรรยากาศเรา ๆ ก่อนอาทิตย์อัสดง ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

  • กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม งานนี้ห้ามพลาดอย่างยิ่ง คงอีกนานจะกลับมาจัดอีกไม่จำกัดจำนวน แต่ต้อง e-mail มาบอกก่อนที่ [email protected] จะได้เตรียมเอกสารได้ถูกต้อง หมายเหตุ ทริปนี้เป็นทริปเดินตามปกติของชมรมสยามทัศน์ ไม่มีการจองล่วงหน้า มีค่าลงทะเบียนและเอกสาร ท่านละ ๑๕๐ บาท (๕๐ บาท สำหรับอาหารเรียกน้ำย่อยยามเย็น) และโปรดแต่งกายตามความเหมาะสมกับการเดิน ควรเตรียมร่มกันฝน แว่นตากันแดด และทาครีมกันแดด
เขียน 23 Jan 2012 @ 22:02 ()


ความเห็น (0)