อนุทิน 103977 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๒๖๒ |

ตื่น แต่เช้าเพื่อตรวจงานนักศึกษาให้เสร็จก่อนเที่ยง เข้าสอน จี้ข้อบกพร่องของเด็กให้ทำการแ้ก้ไขในจุดละเอียดอ่อนในเรื่ื่องการออกแบบน วัตกรรมการเรียนการสอนในทุกเรื่อง ขาดประสบการณ์ยังไม่เท่าไหร่ แต่ขาดความตั้งใจนี่ อนาคตอาจจะลำบาก ให้เวลาไป ๒ สัปดาห์สำหรับการออกแบบบทเรียนสำเร็จรูปให้เสร็จ แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ (IOC) ใครทำไม่เสร็จ ตัวเองก็จะเสร็จแทน ใครทำเสร็จ Step ต่อจึงจะเกิดขึ้น และมีโอกาสติด I สูง เนื่องจากเวลาที่เหลืออยู่น้อยเกินไป

คาบ บ่ายสี่โมงเย็นสอนตามแผนที่วางไ้ว้ สั่งใบงานที่เหลือ วางแผนเดือนสุดท้ายทั้งหมด เด็กจะไม่อยู่ ติดการทดลองสอนและศึกษาสังเกตโรงเรียน ๒ สัปดาห์ติด

หลัง หกโมงเย็น นั่งคุยเรื่องงานกับเด็กเอกภาษาไทย ๓ คน คุยนอกเหนือจากงาน เรื่องการเรียนการสอน ครูบาอาจารย์ การใช้ชีวิตจนถึงหนึ่งทุ่มกว่า ๆ

กว่าจะกลับมาถึงบ้านก็สามทุ่มพอดี ;)...

เขียน 20 Jan 2012 @ 23:36 ()


ความเห็น (0)