อนุทิน 10344 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

Steve Ballmer ซึ่งเป็น CEO ของ Microsoft พยากรณ์ว่าสิ่งพิมพ์กระดาษทั้งหลายจะหมดยุคภายใน 10 ปีข้างหน้านี้ เมื่อไหร่อุปกรณ์อย่าง Amazon Kindle ใช้งานอย่างแพร่หลายก็เป็นอันปิดประตูสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

โอ... หมายความว่าถ้าบริษัทสิ่งพิมพ์มีอำนาจต่อรองกับรัฐมาก อุปกรณ์อย่าง Amazon Kindle จะต้องถูกเก็บภาษีอย่างมหาศาลจนคนธรรมดาไม่มีปัญญาซื้อ...

อุปกรณ์อย่าง Amazon Kindle จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้บริษัทสิ่งพิมพ์กับบริษัทโทรคมนาคมเผชิญหน้ากัน สงครามระหว่างสองกลุ่มนี้ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆ

เขียน 08 Jun 2008 @ 12:52 () แก้ไข 08 Jun 2008 @ 12:58, ()


ความเห็น (0)