อนุทิน #102496

จุดเกาะเกี่ยวที่๓ระหว่างสัญญา+รัฐไทยคือภูมิลำเนาของคู่สัญญาหากคู่สัญญาไร้สัญชาติ กม.ภูมิลำเนาจะทำหน้าที่แทนกม.สัญชาติ
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)