ติดต่อ

อนุทิน #102495

จุดเกาะเกี่ยวที่๒ระหว่างสัญญา+รัฐไทยคือสัญชาติอันร่วมกันของคู่สัญญาหากคู่สัญญามีสัญชาติของรัฐแต่ถ้ามีหลายสัญชาติก็คือสัญชาติที่มีประสิทธิภาพ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)