อนุทิน #102495

จุดเกาะเกี่ยวที่๒ระหว่างสัญญา+รัฐไทยคือสัญชาติอันร่วมกันของคู่สัญญาหากคู่สัญญามีสัญชาติของรัฐแต่ถ้ามีหลายสัญชาติก็คือสัญชาติที่มีประสิทธิภาพ
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)