อนุทิน 102432 - ไอดิน-กลิ่นไม้

         เมื่อตัดสินใจที่จะเขียนบันทึกเกี่ยวกับ “มนุษยสัมพันธ์” เป็นเรื่องแรก ใน Blog “Mantoknow” ซึ่งจะลงเย็นวันนี้ ผู้เขียนได้ลองเข้าไปทำแบบทดสอบ “Human Relations Test” ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีคำถามในเรื่องต่างๆ 10 ข้อหลายๆ ข้อก็ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นลักษณะของคำถามทางจิตวิทยา ผู้เขียนได้ตอบ (ส่วนที่พิมพ์ตัวหนา) ดังนี้

1. When do you feel you best? in the morning ที่เลือกตอบว่ารู้สึกดีที่สุดในตอนเช้า เพราะบางวันที่ผู้เขียนอาจรู้สึกหดหู่ หมดพลัง (ซึ่งเกิดขึ้นน้อยครั้งมาก) แต่พอตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ ความรู้สึกสดชื่น เต็มไปด้วยพลัง จะกลับมาเหมือนดังเดิม

 2. You usually walk fairly fast, with long steps.

3. When talking to people you touch or push the person to whom you are talking.

4. When relaxing, you sit with your legs stretched out or straight. (ถามแม้กระทั่งท่านั่งยามผ่อนคลาย) 

5. When something really amuses you, you react with a laugh, but not a loud one.

6. When you go to a party or social gathering, you make a quiet entrance, looking around for someone you know.

 7. You're working very hard, concentrating hard, and you're interrupted. I welcome the break.

 8. Which of the following colors do you like most? ถามสีที่ชอบ ซึ่งผู้เขียนตอบว่าชอบสีเขียว (จากตัวเลือก Red or Orange, Yellow or Light Blue, Green, Dark Blue or Purple, White, Brown or Gray)

9. When you are in bed at night, in those last few moments before going to sleep, you lie on your side, slightly curled. (ถามแม้กระทั่งท่านอน) 

10. You often dream that you are … you usually have dreamless sleep ตัวเลือกมี falling, fighting or struggling, searching for something or somebody, flying or floating, you usually have dreamless sleep, your dreams are always pleasant (และถามแม้กระทั่งความฝันซึ่งผู้เขียนตอบว่าปกติจะไม่ฝัน เพราะผู้เขียนจะนอนน้อย นอนคืนละ 4-5 ชั่วโมงแต่จะหลับสนิท หลับลึกจึงไม่ค่อยได้ฝัน และจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่น แต่บางครั้งที่ฝันจะตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลีย)

   เมื่อตอบเสร็จ เขาก็ให้แจ้งอายุ และ e-mail address ชั่วอึดใจ ผู้เขียนได้รับรายงานผลว่า Wilai Phaengsri, people see you as fresh, lively, charming & amusing. (วิไล คนมองคุณว่า คุณเป็นคนสดชื่น มีชีวิตชีวา มีเสน่ห์ และมีอารมณ์ขัน 

   They see you as practical, and always interesting; someone who's constantly in the center of attention, but sufficiently well-balanced not to let it go to their head. They also see you as kind, considerate, and understanding; someone who'll always cheer them up and help them out.

เว็บที่ทำแบบทดสอบ :  http://www.3smartcubes.com/pages/tests/humanrelations/humanrelations_report.asp?from=signup

เขียน 19 Dec 2011 @ 06:12 () แก้ไข 20 Dec 2011 @ 09:02, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เคยทำเมื่อนานมาแล้ว อ่านคำตอบอาจารย์แล้ว เหมือนกันเป๊ะทุกข้อเลยค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ

  • ขอบคุณ "น้องอินIco24 " และ "คุณโอ๋-อโณIco48" นะคะที่แวะมาให้กำลังใจ
  • "เคยทำเมื่อนานมาแล้ว อ่านคำตอบอาจารย์แล้ว เหมือนกันเป๊ะทุกข้อเลยค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ"
  • เป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะคะ เพราะแต่ละข้อมีหลายตัวเลือก หลายข้อมีถึง 6 ตัวเลือก โอกาสที่คนจะเลือกข้อนั้นตรงกันมีแค่ประมาณ 16.67 % แล้วคุณโอ๋-อโณยังมาเลือกตรงกันทุกข้อ
  • และก็ดีใจจังค่ะที่รู้ว่า "คุณโอ๋-อโณIco48" กัลยาณมิตรท่านหนึ่งที่ตนเองชื่นชม เลือกตัวเลือกเดียวกันทุกข้อในการทำแบบทดสอบ "Human Relations Test" 
  • ดีอีกอย่างก็คือ เวลากล่าวถึงผลการทดสอบจะได้อ้างอิงเน้นไปที่คุณโอ๋-อโณ เพราะผลออกมาดี ถ้ากล่าวถึงตนเองจะเขิน
  • เลยขอนำผลการทดสอบของคุณโอ๋-อโณ ไปอ้างอิงในบันทึกใหม่เลยนะคะ
  • อิอิ...ยังไม่ได้ลงเลยค่ะ