อนุทิน 102213 - ธรรมหรรษา

ธรรมหรรษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การ "เรียน" เพื่อ "รู้" และ "มี" ธรรมะ

 • บางท่านอาจจะเข้าใจว่า การอ่านหนังสือถือว่า "เป็นเส้นทางหนึ่งของการเรียนรู้ธรรมะ"
 • การเรียนรู้ธรรมะที่ดีที่สุด คือ "การเรียนรู้จากภายในผ่านใจของเราเอง"
 • โดยการ "รู้เท่าทัน" สุข และทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะจิต
 • ตัวอย่างบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้แบบนี้ คือ "พระพุทธเจ้า"
 • หลักธรรม "อริจสัจ ๔" : ทุกข์ บ่อเกิดแห่งทุกข์ การหมดทุกข์ และทางออกจากทุกข์ คือ ผลผลิตของการเรียนรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบจากใจของพระองค์เอง
เขียน 13 Dec 2011 @ 08:02 () แก้ไข 13 Sep 2012 @ 13:57, ()


ความเห็น (4)

กราบนมัสการค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะว่าการอ่านเป็นเพียงเส้นทางหนึ่งของการเรียนรู้ธรรมะ เพราะหากเพียงรู้แต่ไม่เข้าใจด้วยหัวใจก็คงไม่มีความหมายลึกซึ้งนัก

มีประโยคหนึ่งที่ชอบมากจากหนังสือ The Monk Who Sold His Ferrari ของ Robin Sharma ค่ะ

"It's not what you will get out of the books that is so enriching — it is what the books will get out of you that will ultimately change your life"

ขอให้วันนี้เป็นวันแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุขค่ะ

เขียนเมื่อ 

โยมปริม...

 • โรบินนำเสนอได้น่าสนใจยิ่งนัก และเขาเป็นนักเขียนและนักพูดคนหนึ่งที่อาตมาติดตามอยู่เสมอ
 • วันหนึ่ง อาตมาอาจจะมีบุญบารมีได้อ่านงานเขียนของโยมปริมบ้าง
 • การเรียนและทำงานอยู่ต่างแดน ท้าทายจิตวิญญาณของเราอย่างยิ่ง ซึ่งตัวเองประสบได้จากการเรียนที่อังกฤษ
 • หวังว่า วังหนึ่ง จะได้อ่านประสบการณ์ดีๆ ที่ผ่านการตกผลึกจากการทำงานของโยม ณ ต่างแดน เป็นหนังสือที่วางอยู่บนชั้นหนังสือในประเทศไทย
 • นานเพียงใดก็จะ "รออ่าน" น่ะโยมปริม
 • เจริญพร
เขียนเมื่อ 

- เรียนรู้ ... ที่ไม่มีวันหมดไป...จาก.... การเรียนรู้ 

- กราบนมัสการ....พระอจ.

ป้อม
IP: xxx.30.33.210
เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการเจ้าค่ะ

การเรียนและทำงานอยู่ต่างแดน ท้าทายจิตวิญญาณของเราอย่างยิ่ง ซึ่งตัวเองประสบได้จากการเรียนที่อังกฤษ

...


อยากอ่านตรงส่วนนี้บ้างเจ้าคะ

กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ