อนุทิน 101556 - มะปรางเปรี้ยว

หลายๆ ครั้ง เราก็พบคำถามที่ยากจะหาคำตอบ อันเกิดมาจากอคติบางอย่าง ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องรู้คำตอบอย่างชัดแจ้ง เพียงแต่ขอให้เข้าใจความเป็นมาและเป็นไปของสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะเพียงแต่ต่อการปล่อยวางและให้อภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

เขียน 26 Nov 2011 @ 23:25 () แก้ไข 27 Nov 2011 @ 01:35, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อจินไตย !