อนุทิน #101489

อ่านหนังสือแต่ละครั้ง ก็จับประเด็นได้ต่างกัน เหมือนกับการฟังแต่ละครั้ง เราก็อาจจะจับใจความได้ต่างกันเช่นกัน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ศีล

สมาธิ

ปัญญา

เดินทางมา

ไม่บรรจบ

ไม่พบกัน

;)...