อนุทิน 101489 - มะปรางเปรี้ยว

อ่านหนังสือแต่ละครั้ง ก็จับประเด็นได้ต่างกัน เหมือนกับการฟังแต่ละครั้ง เราก็อาจจะจับใจความได้ต่างกันเช่นกัน

เขียน 25 Nov 2011 @ 11:13 () แก้ไข 25 Nov 2011 @ 15:06, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ศีล

สมาธิ

ปัญญา

เดินทางมา

ไม่บรรจบ

ไม่พบกัน

;)...