อนุทิน #101045

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๒๐๖๖ |

หลังจากเหนื่อยสอนมา ๖ วันติดต่อกัน เช้าวันนี้ไปดูแลนักศึกษาที่จะขึ้นรถรางจากโฮงเฮียนสืบสานฯ เพื่อทัศนศึกษารอบเวียง ไปกับรองคณบดีฯ หัวหน้าโครงการฯ

แจ่งศรีภูมิ - วัดเชียงมั่น - วัดเจดีย์หลวง - วัดศรีสุพรรณ

ใช้เวลาหมู่เรียนละ ๓ ชั่วโมง ประมาณครึ่งวัน เช้า ๑ บ่าย ๑

ตอนเช้าได้ไป แต่ลืมกล้องถ่ายภาพจากเหตุความสับสนของคนถือ

ตอนบ่ายมีกล้อง แต่ไม่ได้ไป เพราะรถรางไม่มีที่นั่ง เลยให้น้องและครูที่โฮงเฮียนฯ ดูแลแทน

  เขียน:  

ความเห็น (0)