อนุทิน 100894 - กิตติพงศ์ พลเสน

ลอยกระทง หากไม่ยึดติดกับพิธีกรรมแต่เพียงอย่างเดียว การช่วยกันรักษาแม่น้ำ ลำคลอง ด้วยการไม่ทิ้งขยะ เป็นวิธีง่ายๆ แต่มีคุณค่าที่จะขอขมาแม่คงคา

เขียน 10 Nov 2011 @ 07:25 () แก้ไข 10 Nov 2011 @ 08:04, ()


ความเห็น (0)