อนุทิน 100808 - กิตติพงศ์ พลเสน

จัดการขยะง่ายๆ ช่วงน้ำท่วมแบบร่วมด้วยช่วยกัน ๑.ลดขยะที่ก่อให้เกิดกลิ่น ๒.นำวัสดุที่มีอยู่มาใช้ใหม่ ๓.เก็บขยะไว้ก่อนอย่างมิดชิด ก่อนหาที่ทิ้ง

เขียน 08 Nov 2011 @ 08:06 () แก้ไข 08 Nov 2011 @ 08:12, ()


ความเห็น (0)