อนุทิน 100659 - ครูแป๋ม

วันนี้ทางโรงเรียนบุญวัฒนาได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสู่กรุงเทพมหานคร หลังจากที่พระองค์ท่านเสร็จสิ้นพระกรณียกิจ ณ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้เข้าเฝ้าและส่งเสด็จ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ ข้าพเจ้าในนามผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา.
เขียน 02 Nov 2011 @ 21:55 ()


ความเห็น (0)