อนุทิน 100503 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๐๓๑ |

วันอาทิตย์ก็ต้องมาทำงาน พักหนึ่งวันตลอดสัปดาห์ แต่ต้องมีการเตรียมการสอนในสัปดาห์ถัดไปทันที

ยังคงมี "ประมวลรายวิชา" ที่ยังทำไม่เสร็จอีก ๒ รายวิชา เป็นวิชาใหม่ทั้งคู่

กำลังดูว่า ต้องเตรียมใบงานที่ต้องใช้ในชิ้นงานใดบ้าง รายวิชาละกี่ใบงาน

หลังจากนั้นก็ Upload ใบงานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ประจำวิชา (ยังไม่ได้ทำโครงสร้างใหม่เลยเนี่ย)

ขณะนี้ความง่วงกำลังเข้าโจมตีอย่างหนัก ง่วงจริง ๆ ;)...

เขียน 30 Oct 2011 @ 16:40 ()


ความเห็น (0)