อนุทิน 100167 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

“ผมว่าสุนทรียสนทนาไม่น่าจะมีบทสรุปนะครับ คือ ให้แต่ละคนได้พูดออกมา แล้วแต่ละคนในวง ก็จะสรุปออกมาเองว่าตัวเองจะวิเคราะห์และสังเคราะห์ ความคิดเห็นของแต่ละคนอย่างไร เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป” > credit :Wijcha Kharupiti จากกลุ่ม the art of facilitator

เขียน 23 Oct 2011 @ 11:32 ()


ความเห็น (0)