อนุทิน 100166 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

“รับรู้ความรู้สึกจากคนแวดวงนี้ ว่าเราเป็นเพื่อนกัน มีอะไรก็ว่ามาเถอะ เราจะฟังกัน สิ่งที่ออกมา จะมีคุณประโยชน์มากน้อยเพียงใด ไม่ต้องสนใจมากนัก เพราะวงเราน่าจะสนใจการได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกทางความคิดผ่านคำพูดหรือการพิมพ์ได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ แล้วค่อยเรียนรู้ร่วมกันว่าสาระที่จับต้องนำไปใช้คืออะไรได้บ้าง” > credit :ธนะภูมิ จากกลุ่ม the art of facilitator

เขียน 23 Oct 2011 @ 11:32 ()


ความเห็น (0)