ความเห็น 99105

พลังแห่งการบันทึกของครูอ้อย จากแรงบันดาลใจสู่การส่องกระจก

เขียนเมื่อ 
กัลยาณมิตรของครูอ้อยเยอะแยะครับ
ไม่ต้องแลดู ก็มีคนดูแลตั้งเพียบ
เสือน่ะเผ่นไปตั้งนานแล้ว