ความเห็น 989938

พระเจ้าสร้างโลก

เขียนเมื่อ 

555+

ผมก็ได้รับครับ เหอะๆ อ่านแล้วฮาจริงๆ