ความเห็น 98842

ถอดเทป เรื่อง ตายแล้วไปไหน : อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน 10 เมษายน 2543

เขียนเมื่อ 
งานเบิกเนตรพระพุทธรูป ที่หล่อองค์ใหญ่ๆ เมื่อปี 2 ปีที่แล้ว เราก็บอกกับเขาว่า พระพุทธเจ้าน่ะ ท่านตื่นแล้ว ตาท่านสว่างไสวไปทั้งปัญญาญาณหยั่งรู้ เป็นสัพพัญญู รู้หมดทุกอย่างแล้ว เราอย่าไปปลุกท่าน เขาเขียน..ปลุกเสกและเบิกเนตร เราก็บอก ท่านตื่นแล้ว ตาท่านสว่างแล้ว ฉะนั้นเราควรที่จะปลุกตัวเรา แหกตาตัวเรา เพราะใจเรายังมืดบอดอยู่ เมื่อเช้าเขาถามว่า รู้สึกอย่างไรกับงานมีความเห็นอย่างไร พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป ก็เลยบอกว่าเป็นวิธีหาเงินของเขา เราต้องถามตัวเราว่า เราเคารพพระพุทธศาสนาที่พิธีกรรมหรือเคารพพระพุทธศาสนาที่ประพฤติธรรม ถ้าเราเคารพพระพุทธศาสนาที่วิธีการ เราก็ไม่ต้องลงทุนมากขนาดนี้..ลูก ศาสนาไหนๆก็มีอย่างนี้ แต่ถ้าเราเคารพพระพุทธศาสนาโดยประพฤติธรรม เราก็ต้อง ปฏิบัติธรรม..รู้ธรรม..ฉะนั้น มันเป็นความสำคัญยิ่งที่หลวงปู่อบรมศีลธรรม จริยธรรม หรือการบวชเนกขัมมะในครั้งนี้ที่แจ้งให้ทราบ และถามว่าจำเป็นหรือที่บวชที่นี่..ที่ไหนก็ได้ ที่เขาทำให้เรารู้จริง ทำได้ ไม่ใช่จำ