ความเห็น 9861

แผนการดำเนินงานต่อของโครงการ

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 

สนใจเรื่องที่4ครับ ถ้าทีมวิจัยศึกษาจนเข้าใจสถานภาพของกองทุนแล้ว(ร่วมกับทีมรับผิดชอบของเครือข่าย)ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบดำเนินการ
นอกจากทำความเข้าใจกลุ่มแล้ว ความเข้าใจบริบทของชุมชนก็สำคัญด้วย จะฝากนู๋แป้นกับแหม่มไปเรีนรู้ด้วยครับ

จากนั้นก็วิเคราะห์อย่างมีส่วนร่วมกับแกนนำเครือข่ายให้เข้าใจแล้วนำความรู้เข้าไปช่วยใน2ลักษณะคือ
1)อบรมให้ความรู้ให้ตรงกับเรื่องที่ขาดอยู่อย่างจำเพาะเจาะจง อย่าเหวี่ยงแห
2)สร้างการเรียนรู้ให้แกนนำกลุ่ม(คนทำงาน)รู้จักวิเคราะห์กลุ่มตนเอง มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม สามารถคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนากลุ่มด้วยตนเอง ทีมสนับสนุนช่วยให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้หนุนเสริมเครือข่ายกับกลุ่ม

นอกจากวงเครือข่ายและกลุ่มแล้ว วงสมาชิกก็น่าจะเริ่มลงลึกนะ

รวมทั้งการทำงานร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและอบต. ชวนคนทำงานตามสายงานที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน พัชเคยวิเคราะห์ว่าหน่วยงานไหนสอดคล้องกับเรื่องอะไร ถ้าชวนมาทำไม่ได้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับคนหรือเงื่อนไขอะไรก็เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตอบคำถามโจทย์วิจัย

การทดลองทำงานกับเพื่อนราชการภาครัฐใน3ตำบลของอ.เมืองของหน่วยจัดการความรู้ ค่อนข้างHappyครับ