ความเห็น 9813

Innovation มาจากไหน?

morning_glory
IP: xxx.90.139.18
เขียนเมื่อ 

"ความจำเป็น" ก็เป็นอีกตัวนึงครับ

Necessity is the mother of Invention.

Invention เป็นพี่น้องกับ Innovation ดังนั้นก็ต้องมีแม่คนเดียวกันด้วย :)