ความเห็น 9799

Innovation มาจากไหน?

Thawat KMI
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

"ดอกไม้รายทาง"   ของการทำงานเลยได้ ประเด็นมาใส่ขวดเพิ่มครับ

Trial

Continuous review

go out of the box 

behave as student all the time

AFTA: Action First, Talking After

Act local, Think Global