ความเห็น 94867

ปัญหาการศึกษา( 2 )“ราชภัฏ” ติงอย่าเหมาคุณภาพต่ำ - ทินกร กระมล

เขียนเมื่อ 
ใช่ครับ ผมเห็นด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของเรา มีคณะอาจารย์ที่มีคุณภาพเยี่ยมพร้อมสรรพ นักศึกษาก็เยี่ยม เป็นผู้มีความรู้