ความเห็น 925846

เยี่ยมวิถีชีวิตชาวประมง "ชุมชนเกาะเตียบ"

คนบางสะพาน
IP: xxx.121.243.141
เขียนเมื่อ 

เคยไปเที่ยวแถวนี้แล้วหลายครั้ง

ถือว่าสุดยอดมาก ประทับใจที่สุด

ชุมพรในแถบนี้มีที่เที่ยวสวยงามมาก

แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ ทำให้จุดอื่นที่งามไม่เท่าดังกว่า

เก็บไว้งามแบบธรรมชาติแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ

จากคนอำเภอใกล้ๆ